1. หน้าแรก
  2. / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

369 House Design


จากความตั้งใจและประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายในแบบ turnkey ของทีม ทั้งสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร และทีมงาน มานานกว่า 5 ปี ทำให้เราเล็งเห็นถึงความต้องการที่แตกต่าง ไลฟ์สไตล์ ความชอบของลูกค้า จนสามารถถ่ายทอดตัวตนของลูกค้าผ่านงานในแต่ละชื้น เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลงานและได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุด

Our Key Service

1

DESIGN CONCEPT

แนวคิดในการออกแบบ จะแสดงออกให้เห็นได้ในผลงานที่ออกแบบ

หากผู้ออกแบบมีแนวคิดที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์ของตน การออกแบบนั้น
ก็จะได้ผลงานที่ดี มีคุณค่า และมีเอกลักษณ์

2

DESIGN& BUILD

วิธีออกแบบรวมก่อสร้างนี้เป็นวิธีการที่
เจ้าของโครงการรวมเอาการออกแบบและ
การก่อสร้างไว้ที่ ผู้รับเหมารายเดียวกัน
ในลักษณะ One-Stop Service

คือจ้างครั้งเดียวเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน ผู้รับเหมาที่ได้งานก็จะมีหน้าที่ตั้งแต่
การออกแบบโครงการทั้งหมดตลอดจนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ประเด็นสำคัญ ของวิธีออกแบบรวมก่อสร้างงนคือการรวมผู้ออกแบบและผู้รับเหมาไว้เป็นฝ่ายเดียวกัน

3

CONSTRUCTION

การก่อสร้างเป็นการปฏิบัติวิชาชีพแขนงหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยงานไม้ งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก ช่างซึ่งปฏิบัติงาน
ในงานแขนงนั้นๆ ก็จะเรียกตามประเภท
ของงานนั้นๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ

คำที่เรียกโดยรวมก็คือ ช่างก่อสร้าง และผู้ที่
มีอาชีพลงทุนรับจ้างทำงานก่อสร้าง จะเรียก
ทั่วๆไปว่า “ผู้รับเหมา” ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ที่จดทะเบียนในรูปแบบ นิติบุคคล
จะมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า บริษัทรับสร้างบ้าน

ทีมงานของเรา

JUNE
Design Director
NICHAKARN
Interior Designer
KESINEE
Interior Designer
GOGI
Therapist

ปรึกษากับมัณฑนากรมืออาชีพของเรา

บริการของเรา

ออกแบบภายใน
สถาปัตยกรรม
รีโนเวท
บิวท์อิน